PROGRAM

FORUM GOSPODARCZEGO POWIATU TOMASZOWSKIEGO

22 listopada 2018

8:00-9:00

Rejestracja uczestników

9:00-9:30

Uroczyste otwarcie wydarzenia, wraz z powitaniem zaproszonych gości i prelegentów.

9:30-11:00

Wystąpienia:

I. Unia Europejska, a własna firma, czyli meandry ludzi przedsiębiorczych. (możliwości finansowania przedsiębiorstw i źródła pozyskiwania środków [centralne i regionalne], program JEREMIE, bony edukacyjne)

II. Pomoc Państwa dla sektora MŚP, paliwo wzrostu gospodarczego czy powolnej ewolucji?
(pomoc de minimis, nowa ustawa dla stref ekonomicznych, instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju MŚP, ulgi inwestycyjne dla firm)

11:00-11:15

przerwa kawowa

11:15-12:45

Wystąpienia:

I. Pracodawca – kluczowy partner. Odwieczny dylemat: lepszy rynek pracownika czy zatrudniającego?
(pozyskiwanie kapitału ludzkiego – imigranci zarobkowi na europejskim rynku pracy, dostosowanie kompetencji i kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, aktywni pracodawcy w kształceniu zawodowym [programowanie, kształcenie, egzaminowanie], zawody przyszłości)

II. Ekspansja zagraniczna polskich firm, czyli co zrobić, aby zyskać nowy rynek.
(kierunki eksportowe szczególnie atrakcyjne dla polskich firm, czynniki sukcesu, metody na zdobycie nowych kontaktów międzynarodowych, marka polska, jak przekształcić rodzinną firmę w międzynarodowego giganta)

12:45-13:45

Lunch

13:45-14:30

Prezentacja działań w ramach projektu: „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego”.

14:30-14:45

przerwa kawowa

14:45-15:30

Sesja panelowa

Jak Cię widzą, tak cię piszą – nowoczesny marketing kołem zamachowym rozwoju firmy.
(wizerunek firmy w sieci, media społecznościowe, content marketing, hybrydowe kampanie marketingowe)

15:30-16:00

Podsumowanie dyskusji, zakończenie forum.

Forum Gospodarcze