MISJE GOSPODARCZE

logistyka wyjazdu

^

organizacja transportu lotniczego i /lub lądowego

^

zamówienie hoteli, usług gastronomicznych

^

wykupienie ubezpieczenia podróżnego

^

zapewnienie towarzyszącego grupie koordynatora oraz tłumacza
i lokalnego przedstawiciela

^

wynajęcie sal do spotkań i warsztatów

merytoryka w tym spotkania B2B

^

szkolenie przedwyjazdowe dotyczące ekspansji na rynek zagraniczny z uwzględnieniem różnic kulturowych i zwyczajów danego kraju

^

rozesłanie e-maili, wstępna selekcja i dobór kontrahentów pod kątem ich zainteresowania ofertą

^

organizacja spotkań z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu , inwestorami, VCs

^

zdefiniowanie celu i zbudowanie dedykowanej bazy danych potencjalnych partnerów zagranicznych
i kontrahentów, którym można będzie zaprezentować ofertę

^

tworzenie prezentacji firm biorących udział w misji (kreacja graficzna katalogu, filmu promującego, pitcha)

^

organizacja spotkań B2B z przedstawicielami wybranej dziedziny

^

opracowanie szczegółowego harmonogramu i nadzór nad jego realizacją

^

ewaluacja po wyjeździe i pomoc w utrzymaniu nawiązanego kontaktu

Podczas organizowanych przez nas misji gospodarczych zapewniamy naszym Klientom szeroki wachlarz możliwości –
w tym uczestnictwo w warsztatach, konferencjach, targach a także skrojone na miarę spotkania biznesowe, umożliwiające
lepsze zrozumienie nowego rynku i poznanie swoich szans na nim. Większość spotkań odbywa się pod egidą instytucji
publicznych i izb gospodarczych przy częstym udziale najwyższych przedstawicieli administracji centralnej oraz lokalnej.

z przyjemnością zrealizujemy Państwa zlecenie!