OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa stosuje wymagane standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych wrażliwych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wskazujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych i danych wrażliwych jest GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa siedzibą w ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów NIP 728-27-91-854;

2. Państwa dane są przetwarzane do przesyłania korespondencji, informacji oraz materiałów marketingowych tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1), dalej, jako RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

3. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie przez personel GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa.;

4. Poza okresami przetwarzania danych w celach określonych w pkt 3 Państwa dane będą przechowywane przez cały okres istnienia GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa w celach archiwalnych;

5. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z praw, o których mowa w zd. 1 należy doręczyć stosowny wniosek.

6. GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dania zgłoszenia;

7. W dowolnym momencie, możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingowe. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej na adres GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa przesyłką poleconą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@gmsynergy.com.plGMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa niezwłocznie, po otrzymaniu sprzeciwu, zaprzestanie przetwarzać Państwa dane, których sprzeciw dotyczy;

8. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć w formie pisemnej na adres GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa przesyłką poleconą;

9. Zgromadzone przez GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa dane osobowe i dane wrażliwe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. komandytowa Państwa danych osobowych i danych wrażliwych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).