doświadczenie i wiedza

Posiadamy ponad 18- letnie doświadczenie we współpracy z firmami i instytucjami administracji publicznej z wielu krajów, poparte referencjami i widocznymi rezultatami naszych prac.

Cechuje nas doskonała znajomość prawa zamówień publicznych i udokumentowany rekord osiągnięć na polu przetargów.

międzynarodowy zasięg

Proponowane przez nas rozwiązania cechuje osadzenie w najlepszych światowych praktykach oraz w wypracowanym przez naukę i praktykę podłożu merytorycznym. Dzięki doświadczeniom w realizacji projektów doradczych dla różnorodnych instytucji zagranicznych, nauczyliśmy się korzystać ze światowych dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w wielu dziedzinach.

realizacja nieszablonowych i trudnych zleceń

W myśl maksymy, że: „Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione”, nie boimy się nowych wyzwań i chętnie angażujemy się w projekty z założenia trudne, gdyż nic nie daje większej satysfakcji aniżeli twórcze wykorzystanie wiedzy i dostępnych narzędzi do kreacji niepowtarzalnego wydarzenia

współpraca z branżą i ze środowiskiem naukowym

Przy realizacji projektów współpracujemy ze środowiskami akademickimi, wyższymi uczelniami, jak również parkami naukowo – technologicznymi , co zapewnia nam stały dostęp do wiedzy eksperckiej na najwyższym poziomie. Pozyskujemy również wiedzę biorąc aktywny udział w konferencjach i szkoleniach branżowych. Współpracujemy także z innymi firmami z branży konsultingowej oraz innych wyspecjalizowanych branż (m.in. z agencjami reklamowymi, firmami z branży IT/ICT) przy realizacji projektów wymagających zaangażowania ekspertów z wielu dziedzin.

komunikacja z Klientem

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, doradzając etapie przygotowania zakresu i szacowania kosztów projektu, aby był on jak najbardziej efektywny. Skuteczna komunikacja z Klientem i stałe budowanie pozytywnej relacji warunkuje zawsze sukces każdego przedsięwzięcia.

interdyscyplinarny zespół

Nasz zespół tworzą osoby o różnorodnym wykształceniu – są wśród nas absolwenci prawa, ekonomii, stosunków międzynarodowych, lingwistyki stosowanej, dlatego potrafimy realizować nawet bardzo złożone projekty, które wymagają nieszablonowego i kompleksowego podejścia.