wizyty studyjne

Wizyta studyjna to, najprościej mówiąc, odwiedziny w organizacji, instytucji lub miejscu, które chcemy bliżej poznać, by zrozumieć jego sposób funkcjonowania, ofertę, tajemnicę sukcesu. Wizyta studyjna to również unikalny sposób na poznawanie świata z jednoczesną nauką. To czas na pokazanie dobrze prosperującego przedsiębiorstwa, nowatorskich rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, ale też zapewnienie atrakcji towarzyszących. Przy organizacji wyjazdów studyjnych współpracujemy z izbami gospodarczymi, instytucjami około biznesowymi i kulturalnymi, organami administracji publicznej i firmami konsultingowymi w odwiedzanym kraj. Każda wizyta zawiera w sobie również komponent turystyczny, co z kolei sprawia, że jest to tak chętnie wybierana forma zdobywania wiedzy. 

Wzrost wiedzy, wymiana doświadczeń, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, oraz inspiracja do dalszego rozwoju, to właśnie najcenniejsze efekty wizyt studyjnych wymieniane przez uczestników tego typu wyjazdów. W zakresie organizacji i realizacji wizyt studyjnych stoją za nami twarde dane. Rokrocznie organizujemy ponad 100 tego typu wydarzeń.

Organizujemy wizyty studyjne między innymi dla branży: edukacyjnej, IT/ICT, rolniczej, budowlanej, energetycznej, ekologicznej, spożywczej, medycznej, chemicznej, farmaceutycznej, drzewnej i meblarskiej.

kompleksowa organizacja

^

stworzenie programu na bazie wyspecyfikowanych potrzeb, oczekiwań i założonego celu wizyty

^

wyszukanie najlepszych praktyk w danej dziedzinie, które warto naśladować

^

umówienie spotkań , wizyt terenowych , szkoleń

^

zapewnienie przelotów, transferów, zakwaterowania, usług gastronomicznych

^

zabezpieczenie opiekuna merytorycznego wizyty i tłumacza (przy wyjazdach zagranicznych)

^

ewaluacja po wyjeździe i stworzenie katalogu dobrych praktyk

Wierzymy, że to, co rozwija, to spotkanie z drugim człowiekiem. To poszukiwanie inspiracji, ale również podglądactwo, podpatrywanie przy świadomie uchylonych drzwiach przez podglądanego, umożliwia rozbudowywanie własnej oferty oraz skuteczniejsze konkurowanie, ale i funkcjonowanie w zmieniającej się rzeczywistości.

z przyjemnością zrealizujemy Państwa zlecenie!